UTVECKLAR VARUMÄRKEN OCH PLATSER

Om oss

Sense Agency är en strategibyrå specialiserad på varumärkesstrategi, upplevelseplanering och sinnesmarknadsföring. Tillsammans med våra kunder skapar vi en strategisk inriktning för marknadsföring, platsutveckling och kommunikation.


TJÄNSTER

Analys

Workshops
Varumärkets själ
Upplevelseobservation
Sinnesanalys

Strategi

Vision och mål
Varumärkesstrategi
Upplevelseplanering
Sinnesstrategi

Genomförande

Varumärkeskoncept
Projektledning
Sinneskoncept


CASE

Case: ICA

Syfte

Att analysera butiksupplevelsen för utvalda Kvantumbutiker utifrån ett sinnesperspektiv, visa på styrkor och svagheter och utveckla sinnesstrategier för alla fem sinnen.

Metod

Använde analysteknik och genomförde upplevelseobservation på plats vid upprepade tillfällen. Butikerna delades in i zoner med noga definierade känslotillstånd. Sinnesstrategier presenterades i form av en sinnesmanual, på ett grafiskt och metodiskt tilltalande sätt, för ICAs ledning, arkitekter och butiksplanerare.

Resultat

Sinnesmanualen används av ICAs huvudkontor för butiksplanering och strategi. Butikschefer använder riktlinjerna i sitt dagliga arbete.

Case: Poolia

Syfte

Att skapa en reception för alla sinnen som andas Poolias varumärke och som välkomnar nervösa besökskandidater.

Metod

Vi definierade Poolias själ och de känslotillstånd som vi ville uppnå. Baserat på plattformen tog vi fram ett sinneskoncept med en egen signaturdoft, ett eget te, en egen signatursmak, noga utvalda koppar och kaffe samt musik som bidrar till rätt helhetskänsla.

Resultat

Receptionisterna har bland annat fått kommentarer från besökare som undrar vad det är för musik som spelas och vart man kan få tag i den. Ledningen är också nöjda och använder attributen internt, på kontoret, vid personalfester och evenemang. 


BOKEN

Global bästsäljare

Marcus van Dijk är medförfattare till boken Sinnesmarknadsföring, utsedd till Årets Marknadsföringsbok 2008 och en global bästsäljare på Amazon. Boken fördjupar sig i hur människans fem sinnen reagerar på olika sinnesintryck och hur det är möjligt att marknadsföra sig med hjälp av sinnesstrategier. Är du nyfiken på att läsa mer, klicka på denna länk. 


FÖRELÄSNING

Inspiration för alla sinnen

Marcus van Dijk är en frekvent anlitad föreläsare inom sinnesmarknadsföring och upplevelseplanering. En föreläsning kan exempelvis handla om: Hur kan vi strategiskt använda sinnesmarknadsföring för att stärka vårt varumärke och vår marknadsföring? Marcus anpassar föreläsningen baserat på sammanhang och målgrupp. Är du intresserad av en föreläsning? Kontakta Marcus via denna länk.

Sense Agency AB är en del av Place Development Group